Home Ekbis Pertama kali, Plaza Semanggi gelar festival ‘Halal Fair 2017’