Home Daerah James Riady: Kini Meikarta tuntaskan 92 ‘tower’, 18 dipastikan serah terima akhir tahun ini