Home Daerah Peserta membludak, aksi merah putih GPPMP “Jayapura 10 K” dibuka Kapolda Boy Rafli Amar