Home Ekbis Laba PT Lippo Cikarang Tbk naik tajam, sukses cetak Rp793,58 M